ทำนายดวง “ปีจอ”

ดูดวงปีจอ

ดูดวงปีจอ 2566 คนปีจอมักเป็นคนค่อนข้างใจร้อน ขี้หงุดหงิด กล้ามีเรื่องกับทุกคน แต่ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นคนอารมณ์อ่อนไหวง่าย จิตใจไม่มั่นคง แต่อย่างไรก็ดีคนปีจอเป็นคนที่ขึ้นชื่อเรื่องความซื่อสัตย์เป็นอย่างมาก เวลารักใครก็รักจริง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน หรือคนที่เคารพรัก พวกเขาสามารถให้ได้ทุกสิ่ง คนปีจอจะมีมิตรภาพที่ดีให้กับทุกคนที่ได้ใกล้ชิดและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทุกเมื่อ และยังเป็นคนเถรตรง ชอบความสนุกสนานครึกครื้น และมีอารมณ์ขันด้วย คนปีจออาจไม่ใช่ตัวเอกสำหรับใครๆ แต่ถ้ามีคณาจารย์หรือกัลยาณมิตรคอยแนะนําสั่งสอน ก็จะทำให้คนปีจอเจริญก้าวหน้าได้เช่นกัน เสริมดวงชะตา กับ Horospaces

ดูดวงปีจอ 狗

“ซื่อสัตย์จริงใจ มีคุณธรรมน้ํามิตร อนาคตรุ่งเรือง ถ้ามีคุณาจารย์และกัลยาณมิตร”

อุปนิสัยของคนปีจอ

คนปีจอมักเป็นคนค่อนข้างใจร้อน ขี้หงุดหงิด กล้ามีเรื่องกับทุกคน แต่ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นคนขี้สะเทือนใจ อารมณ์อ่อนไหวง่าย มักตื้นตันจนน้ําตาคลอเบ้า ซึ่งก็คือด้านตรงข้ามของความใจร้อนขี้หงุดหงิด ถ้าเป็นคําพูดของคุณาจารย์หรือผู้อาวุโสที่ตัวเองเคารพก็จะน้อมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข พูดง่ายๆ คือ จิตใจไม่มั่นคง อารมณ์แปรปรวน ถือคุณธรรมน้ํามิตรอย่างยิ่ง

สุนัขกําเนิดขึ้นมาบนโลกนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ? ไม่มีรายละเอียดแน่ชัด แต่เชื่อกันว่ามีประวัติความเป็นมายาวนานพอกับกําเนิดมนุษยชาติ คนใช้หมาเฝ้าบ้านและล่าสัตว์ ส่วนหมาขอเพียงติดตามคนก็จะมีกินไม่อด หมายความว่า หมาได้เพื่อนที่ดีและเป็นที่เอ็นดู โดยผ่านการเข้าใจและติดตามเจ้าของอย่างซื่อสัตย์ กระทั่งได้รับความรักความเอ็นดูจากเจ้าของในท้ายที่สุด

คนปีจอก็สะท้อนลักษณะพิเศษของสุนัขดังกล่าว พวกเขาจะซื่อสัตย์ต่อคนที่ตัวเองเคารพรัก ซื่อสัตย์ถึงขั้นยอมสละชีพได้ เมื่อรักใครแล้วต่อให้ต้องบุกน้ําลุยไฟ ก็จะไม่ปฏิเสธ กับเพื่อนฝูงก็ให้มิตรภาพที่ยั่งยืน ไม่ทรยศหักหลัง “แมวจําบ้าน หมาจํานาย” ภาษิตบทนี้ สะท้อนให้เห็นว่า สิ่งที่คนปีจอให้ความสําคัญมากที่สุด มิใช่ทรัพย์สินเงินทองหรือ  หากคือจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่ง คนปีจอจึงเป็นคนประเภทเรียบง่าย ชื่อตรงคํานึงถึงคุณธรรมน้ํามิตรเป็นสําคัญ คนปีจอรักใครแล้วจะรักถึงที่สุด

นอกจากนี้ คนปีจอส่วนใหญ่จะมีนิสัยร่าเริง กระตือรือร้น เฉลียวฉลาด สมองปราดเปรียว ดังสุนัขล่าเนื้อสู้กับหมีและหมูป่าอย่างกล้าหาญ บางครั้งถึงกับสละชีพเพื่อเจ้าของโดยไม่เสียดายชีวิต ซึ่งใน 12 นักษัตร หมาก็เป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด ในอีกด้านหนึ่ง คนปีจอบางครั้งก็มีอารมณ์ขันที่หาผู้ใดเสมอยาก ปกติดูขี้อาย นิ่งขรึมพูดน้อย แต่พอนึกสนุกขึ้นมา ก็จะดูน่าสนิทสนมอย่างประหลาด ปกติไม่ค่อยแสดงออกแต่สามารถเขียนบทประพันธ์ประเภทเสียดสีทิ่มแทงแทรกอารมณ์ขันได้อย่างน่าทึ่ง แต่โดยทั่วไปแล้วคนปีจอส่วนใหญ่เป็นคนเถรตรง ชอบความสนุกสนานครึกครื้น สุนัขจะเห่าใส่คนแปลกหน้ายกเว้นเจ้าของ คนที่ชอบ พูดจาเหน็บแนมก้าวร้าว ส่วนใหญ่ก็มาจากสาเหตุดังกล่าว

ดูดวง 12 ราศี คลิก

ดูดวงปีจอตลอดชีวิต

โดยสรุป คนปีจอหากจะทําอะไรเองแล้ว ก็มิได้สู้คณาจารย์หรือกัลยาณมิตรคอยแนะนําสั่งสอน เพราะนี่คือปมเงื่อนสําคัญที่จะช่วยให้คนปีจอประสบความสําเร็จ ดังเช่นภาพยนตร์แต่ละเรื่อง ใช่ว่ามีแค่ตัวเอกก็เล่นเป็นหนังได้ สังคมมนุษย์ก็เช่นกันใช่ว่ามีแค่ผู้นําก็เป็นสังคมได้ ผู้นําต้องมีลูกน้อง มีพวกสนับสนุน ในวงการภาพยนตร์เอง ตัวประกอบที่โด่งดังขึ้นมากระทั่งเหนือตัวเอกก็มีอยู่ไม่น้อย นี่เป็นเพราะตัวประกอบสามารถตีบทแตก เล่นแบบเข้าถึงบทบาทที่ตัวเองแสดงนั่นเอง ชีวิตจริงก็มีเรื่องทํานองเดียวกัน ถ้าไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตัวเองอย่างแท้จริง ก็เป็นไปได้ยากที่ชีวิตจะมีความสุขอย่างแท้จริง

คนปีจอมีแนวโน้มชอบเด่นดัง แต่คนที่ประสบความสําเร็จเด่นดังอย่างแท้จริง เบื้องหลังต้องมีที่ปรึกษาและพรรคพวก มองในอีกแง่หนึ่ง เพราะมีคนเหล่านี้อยู่จึงช่วยให้เด่นดังขึ้นมาได้ คนปีจอส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักทฤษฎี บูชาทฤษฎี ขาดวิจารณญาณและพลังแห่งการปฏิบัติที่จะนําทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ให้ปรากฏเป็นจริง หมายความว่า ถ้าไม่มีใครคอยชี้นํา ทฤษฎีเหล่านั้นก็เป็นได้แค่ลมปาก คนปีจอถึงมีความสามารถแต่ความสามารถมักถูกกลบฝัง ก็เพราะเหตุดังกล่าว

อาชีพของคนปีจอ

พูดถึงดวงชั่วชีวิตของคนปีจอ ตอนยังหนุ่มทํางานใต้การชี้นําของคนอื่น ความสามารถเชิงปฏิบัติจึงได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่พอถึงวัยกลางคนแล้ว ส่วนใหญ่ความสามารถดังกล่าวกลับตกต่ำลง เพราะต้องขึ้นเป็นผู้นําหรือผู้บริหาร แต่ไม่รู้จักยืดหยุ่นพลิกแพลง ขาดวิจารณญาณและความสามารถเชิงปฏิบัติ เข้าสู่ภาวะชะงักงัน คนปีจอจึงเหมาะที่จะเป็นตัวประกอบในองค์กรมากกว่า ซึ่งบางครั้งตัวประกอบก็ได้รับการตีค่าสูงกว่าตัวเอก เพราะฉะนั้นถึงเป็นตัวเอกไม่ได้ ก็ไม่จําเป็นต้องท้อแท้ทอดอาลัย

ยิ่งกว่านั้น ถ้าคิดจะประสบความสําเร็จเด่นดังเหนือผู้อื่นให้ได้ล่ะก็ ทางที่ดีควรพยายามสร้างบุคลิกภาพที่เป็นตัวของตัวเองและทําใจให้กว้างเสียก่อน นอกจากนี้แล้ว ยังต้องพยายามหาครูดีและศึกษาเรียนรู้วิชาจากครูให้หมดแต่เนิ่นๆ

อาชีพที่เหมาะกับคนปีจอ ได้แก่ ครูบาอาจารย์และนักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องการความเสียสละ ช่างเสริมสวย และนายแพทย์ ซึ่งเป็นอาชีพที่ช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขและเกิดความรู้สึกตื้นตัน

ความรักของคนปีจอ

ไม่ว่าชายหรือหญิง เมื่อรักใครเข้าแล้วก็จะรักถึงที่สุด แต่คนปีจอค่อนข้างรักชังสุดขั้ว โดยเฉพาะผู้หญิง ระยะแรกรักซึ่งยังมิใช่รักที่แท้จริงสักหน่อย ถ้าเธอรู้ว่าอีกฝ่ายเข้ากับเธอไม่ได้ ก็จะตัดขาดแบบไม่มีเยื่อใย สาวปีจอส่วนใหญ่ฉลาดแต่ชอบทําตามใจตัว ด้านความรัก ค่อนข้างอ่อนไหว ซื่อใส แสดงออกตรงไปตรงมา ใครพบใครรัก มักแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย

แต่หลังแต่งงานแล้ว พวกเธอกลับไม่สามารถทํางานบ้านอย่าง สงบใจ ส่วนไม่น้อยจึงทํางานนอกบ้านอย่างเดิม ส่วนเรื่องเซ็กส์นั้น สาวปีจออารมณ์ค่อนข้างแปรปรวน ดีร้ายน่าใจหาย มักหงุดหงิดสับสน ไม่สามารถปล่อยอารมณ์ให้เตลิดเพริดไปกับไฟปรารถนา ส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยถึงจุดหฤหรรษ์ต่อไปนี้ ขอแนะนําหนุ่มปีนักษัตรที่ดวงสมพงศ์กับสาวปีจอ

ลักษณะเนื้อคู่ปีจอ

เธอเป็นคนเจ้าอารมณ์ มีอาการฮิสทีเรีย แต่รักใครแล้วก็จะรักถึงที่สุด ไม่คิดจะคบกันแบบเล่นสนุก มักตั้งเงื่อนไขล่วงหน้าว่าต้องแต่งงาน เป็นคนอยู่กับความจริง อีกทั้งหลังแต่งงานแล้ว ชอบทํางานนอกบ้าน ช่วย รับผิดชอบรายจ่ายส่วนหนึ่งของครอบครัว ซึ่งอีกฝ่ายจะเข้าใจหรือไม่ยอมให้เธอทํางานนอกบ้านหรือไม่ ก็คือเงื่อนไขสําคัญสําหรับตัดสินว่า เขากับเธอดวงสมพงศ์กันหรือไม่  ขอแนะนําหนุ่มปีนักษัตรดังต่อไปนี้

หนุ่มปีชวด

แนะนำหนุ่มปีชวดเป็นอันดับแรก เพราะเธอเป็นคนเจ้าอารมณ์ รักแค้นรุนแรง การร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมเศร้าร่วมแค้นกับเธอ จึงเป็นเรื่องเหน็ดเหนื่อยอย่างยิ่ง หมายความว่า ถ้าไม่ระวังรอบคอบ ไม่สังเกตสีหน้าอารมณ์ให้ดี ไม่เอาใจใส่เธออย่างแท้จริง ไม่รู้จักยืดหยุ่นพลิกแพลง ก็ไม่สามารถทําให้เธอมีความสุข หนุ่มที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติทําให้เธอมีความสุขได้ข้างต้น ก็คือหนุ่มปีชวด แต่เธอมีแนวโน้มดูถูกหนุ่มปีชวด ซึ่งอันที่จริงเขาเป็นผู้ชาย เป็นสามีของเธอ เธอต้องพยายามเคารพเขาให้มากเข้าไว้

หนุ่มปีฉลู หนุ่มปีขาล และหนุ่มปีมะโรง

เธอมีอาการฮิสทีเรียบ่อย ก็เพราะวิตกกังวลตลอดเวลา มองในอีกแง่หนึ่ง ขอเพียงมีคนที่เธอพึ่งได้อย่างวางใจ เธอก็จะหายวิตกกังวลเอง หนุ่มปีนักษัตรทั้งสามนี้ เป็นคนใจกว้าง ไม่วุ่นวายกับเรื่องเล็ก ถ้าเธอต้องการทํางานนอกบ้าน พวกเขายินดีสนองตอบและช่วยเหลืออย่างเต็มใจ

โดยเฉพาะหนุ่มปีขาลและปีมะโรง เวลาจีบกันอาจจะเข้มงวด เรียกร้องให้เธอทําอะไรที่เธอรู้สึกลําบากใจ คล้ายมิใช่เพื่อนชายที่ดี แต่หลังแต่งงานแล้ว เขาจะมองพฤติกรรมของเธอด้วยแววตาอบอุ่น พูดได้ว่าดวงสมพงศ์กัน ส่วนคนปีฉลูถึงกิริยาท่าทางเชื่องช้า ก็ดูแลรับผิดชอบครอบครัว รักและปกป้องลูกๆ พูดได้ว่าเธอแทบจับผิดค่อนแคะเขาไม่ได้เลย

สาวปีจอควรเลือกหนุ่มปีนักษัตรใดเป็นคู่ขา

หนุ่มบางคนถึงไม่เหมาะที่จะเป็นคู่ครอง แต่ก็เหมาะที่จะเป็นคู่ขา ต่อไปนี้ ขอแนะนําหนุ่มปีนักษัตรที่เหมาะสําหรับเป็นคู่ขาของเธอ คนปีจอเวลาคบเพื่อนต่างเพศ ใน สมองมักคิดถึงการแต่งงานเสมอ ไม่มีทางคบแบบเพื่อนเที่ยวเล่น หนุ่มที่เธอคบด้วย จึงต้องเป็นหนุ่มที่คิดจะคบเธอแบบจริงจัง ดังเช่น หนุ่มปีระกา ที่นิสัยเจ้าระเบียบ หนุ่มปีมะแมที่จิตใจดีงามและดูเชื่อง ฯลฯ แต่หนุ่มปีระกาค่อนข้างปากร้าย เมื่อคบกันลึกซึ้งมากขึ้น เธอจะเริ่มแสดงอาการต่อต้านนิสัยขี้บ่นของเขา ใยรักที่เพิ่งถักทออาจถึงกับขาดสะบั้น

ส่วนหนุ่มปีมะแม นิสัยค่อนข้างอ่อนโยนคล้อยตาม เมื่อคบกันลึกซึ้งมากขึ้น เธอเองก็จะรู้สึกไม่พอใจ คนปีมะแมเป็นพวกสมบูรณ์แบบนิยม ไม่ถูกใจอะไรนิดหน่อย หรือประสบความยากลําบากก็จะท้อแท้สิ้นหวัง มองโลกในแง่ร้าย โดยสรุป ค่อนข้างขาดกลิ่นอายของชายชาตรี ถ้าเป็นแค่คู่ขายังพอไหว แต่ถ้าคิดเอาเป็นคู่ครองล่ะก็ ไม่แนะนำ

สาวปีจอไม่ควรเลือกหนุ่มปีนักษัตรใดเป็นคู่ครอง

หนุ่มที่ดวงไม่สมพงศ์กับเธอเลย ก็คือหนุ่มปีจอ นักษัตรเดียวกับเธอ เพราะต่างเป็นคนอารมณ์แปรปรวน จิตใจไม่มั่นคง เวลาหงุดหงิด อารมณ์เสีย เช่น หุงข้าวต้มปลาไม่อร่อยพอ ชักโครกรั่ว ฯลฯ แค่เรื่องเล็กประติ้ว ก็อาจทะเลาะกันเสียงดังไม่ยอมเลิกรา

แต่ที่สาหัสยิ่งกว่าคือ คนปีจอไม่ว่าชายหรือหญิง ล้วนเป็นคนขี้ระแวง ด้านกลับของความซื่อตรง ก็คือการระแวงซึ่งกันและกัน ชอบทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ถ้าเธอพบกล่องไม้ขีดของโรงแรมหรือค็อฟฟี่ช็อปในกระเป๋าสามี เธอก็จะหึงหวง คิดเอาเองว่าสามีนอกใจ ซึ่งทางฝ่ายสามีปีจอนิสัยก็ไม่ต่างกับเธอมากนัก

การจับคู่ในลักษณะนี้ จึงแฝงวิกฤตสามีภรรยาระแวงกันเอง ไม่เป็นที่สงสัยว่าความรักเกิดจากความเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในเมื่อทั้งสองฝ่ายอาจสูญเสียพื้นฐานความรัก ซึ่งก็คือความเชื่อถือที่มีต่อกัน จึงไม่ต้องพูดถึงปัญหาดวงสมพงศ์กันหรือไม่อีก ตราบใดที่เธอไม่สามารถตัดสินใจขจัดความขี้หึงไม่เข้าเรื่องของตัวเองแล้ว ไม่ขอแนะนําให้เธอเลือกหนุ่มปีจอเป็นคู่ครอง

นอกจากนี้คือ หนุ่มปีมะเส็ง ผู้ชายปีมะเส็งไม่ต่างจากผู้ชายปีจอ ล้วนเป็นคนขี้ระแวง ขณะเดียวกัน เธอเองก็รู้ด้วยสัญชาตญาณว่า หนุ่มปีมะเส็งเป็นคนเจ้าเล่ห์กลิ้งกลอก อีกทั้งรู้แล้วอยู่นิ่งไม่ได้ เธอจะซักไซ้อย่างละเอียดด้วยอาการฮิสทีเรีย ผลเป็นอย่างไรไม่จําเป็นต้องพูดให้ชัดเจนอีก โดยสรุปควรเลี่ยงแต่แรกจะดีที่สุด

ที่มา หนังสือ 12 นักษัตรนำโชค