ทำนายดวง “ปีมะเมีย”

ดูดวงปีมะเมีย

ดูดวงปีมะเมีย คนที่เกิดปีมะเมียหรือปีม้า มักจะมีนิสัยที่รักอิสะเสรี ไม่ชอบการถูกควบคุม เต็มเปี่ยมด้วยพลังชีวิตและพละกําลัง รักการแข่งขัน สามารถทำงานให้สำเร็จได้โดยลำพัง มีความกล้าหาญ ทะเยอทะยาน เมื่อพบเป้าหมายที่ต้องหารแล้วก็จะพุ่งเข้าชนโดยไม่คำนึกถึงอะไรทั้งสิ้น คนปีมะเมียมีความเป็นตัวของตัวเองสูง เป็นคนเปิดกว้าง ชอบมองหาโอกาสใหม่ๆ ให้ตัวเองอยู่เสมอ และยังเป็นคนดวงแข็งอีกด้วย การที่เป็นคนมีลักษณะนิสัยรวดเร็ว กระตือรือร้น ในบางครั้งก็อาจเกิดปัญหาขึ้นมาได้จากการมองไม่รอบด้าน ขาดการคิดให้ละเอียดรอบคอบ จึงทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้น อย่างไรก็ดีคนปีมะเมียจะเป็นผู้ที่ยืดอกยอมรับความผิดนั้นเอาไว้เองโดยไม่โทษใคร ทำนายดวง เสริมดวงชะตากับ Horospaces

ดูดวงปีมะเมีย 马

“คึกคนอง รักอิสรเสรี วิธีคิดเป็นแบบเส้นตรง”

ปีมะเมีย นิสัย

คุณเคยได้ยินคําเล่าลือเกี่ยวกับ “ปิ้ง-อู่” (ตรี-มะเมีย) หรือไม่ ? เล่ากันว่า “ผู้หญิงที่เกิดปีปิง-อู่ ฆ่าสามีได้” อันที่จริงแล้วนี่เป็นแค่คําเล่าลือที่ไร้สาระ เออออเชื่อตามกันโดยแท้ อาจจะมีตัวอย่างผู้หญิงร้ายๆ ที่เกิด ปีปิง-อู่ อยู่บ้าง แต่อุปนิสัยที่แท้จริงของผู้หญิงปีปิง-อู่ ไม่เลวแม้แต่น้อย น่าเสียดาย เมื่อก่อนนี้กลับมีปรากฏการณ์ที่น่าท้อเกิดขึ้นในญี่ปุ่น แต่เดิมนั้นจํานวนทารกที่เกิดต่อปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอด แต่ในปี ค.ศ.1966 (ปีปิง-อู่) จํานวนทารกที่เกิดกลับลดลง 400,000 คน ส่วนในประเทศจีน คนเกิดปีปิง-อู่ เรียกกันว่า “ม้าไฟ” ชาวจีน กลับให้การต้อนรับด้วยความยําเกรง นี่คือภาพเปรียบเทียบที่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง

ม้าเป็นสัตว์ที่ยืนด้วยขาตัวเองได้เร็วที่สุด เพิ่งคลอดออกจากท้องแม่ได้ไม่ถึง 10 นาที ก็ลุกขึ้นยืนและเดินได้เอง อีกทั้งเพียงดูม้าแข่งก็ทราบแล้ว พวกมันห้อตะบึงรุดหน้าไปอย่างกล้าหาญ มุ่งสู่เป้าหมายโดยไม่คํานึงถึงอะไรทั้งสิ้น คนปีมะเมียก็เช่นกัน ส่วนใหญ่รักอิสรเสรี เปี่ยมด้วยพลังชีวิตและพละกําลังที่สามารถบรรลุภาระหน้าที่โดยลําพังไม่มีการยอมแพ้ ผู้อื่นล้ำหน้าแค่ก้าวเดียวพวกเขาก็จะพยายามแซงหน้าให้ได้

ในบรรดาคนปีมะเมีย ที่รักอิสระและดวงแข็งมากที่สุด คือ คนที่มีธาตุไฟอยู่ด้วย ซึ่งก็คือ “ม้าไฟ” ที่ชาวจีนเรียกกัน ความรักอิสระทําให้พวกเขาเบื่อหน่ายและต่อต้านการถูกกดบีบ หมายความว่า ถ้าพ่อแม่ปกป้องคุ้มครองหรือกดบีบเด็กปีมะเมียมากไป ก็จะทําให้พวกเขาค่อยๆ เกิดความรู้สึกต่อต้านขึ้นมา ท้ายที่สุดอาจถึงกับทําปิตุฆาตหรือมาตุฆาต ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องระวังให้มาก

พูดง่ายๆ คือ เด็กหรือผู้หญิงปีม้าไฟไม่ใช่คนที่จะยอมปฏิบัติตามพ่อแม่หรือสามี ถ้าไม่สามารถทําอะไรอย่างอิสรเสรีแล้ว จะไม่มีวันเลิกราเด็ดขาด ถ้าในครอบครัวมีคนเช่นนี้อยู่ด้วย ก็เป็นไปได้ว่าในครอบครัวค่อนข้างสับสนวุ่นวาย เพราะพวกเขาจะส่งผลสะเทือนอย่างมากต่อคนรอบข้าง ในทางตรงข้าม ถ้าปล่อยให้พวกเขาได้ทําอะไร อย่างอิสระ ก็จะพบว่าพวกเขามีความสามารถและดวงแข็งอย่างยิ่ง ในประเทศจีนคนปีม้าไฟได้รับความยําเกรงก็เพราะเหตุดังกล่าวนี่เอง

ดูดวงปีมะเมีย2566

ส่วนคนปีม้าทั่วไป จะกระตือรือร้น รักอิสระ และมีพลังชีวิตมากกว่าคนทั่วไป อีกทั้งสามารถส่งผลสะเทือนต่อคนรอบข้างอย่างมาก พวกเขาเป็นคนเปิดกว้าง ไม่มีลับลมคมใน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้พวกเขาต้องล้มลุกคลุกคลาน แต่ขณะเดียวกัน ความจริงใจก็ทําให้พวกเขามีเพื่อนและบริวารมากมาย จัดเป็นประเภทดวงขึ้นตั้งแต่อายุยังน้อย ถ้าเร็วก็อายุประมาณ 20 ปี ถ้าช้าก็อายุประมาณ 35 ปี มักนําหน้าผู้อื่น 1-2 ก้าวอยู่เสมอ เจงกิสข่าน ผู้ยิ่งใหญ่ที่ยึดครองเอเชียไว้ได้เกือบหมดในสมัยโบราณ โอดะ โนบุนากะ ผู้รวบรวมญี่ปุ่นเป็นปึกแผ่นในสมัยรณรัฐ ตลอดจนนายทานากะ คาขุเอะ ผู้เป็นรัฐมนตรีสื่อสารตั้งแต่อายุต้น 30 และเป็นนายกรัฐมนตรี
ตั้งแต่อายุต้น 50 ก็คือแบบฉบับวิญญาณและจังหวะชีวิตของคนปีมะเมีย นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี อิจิโนบุ คาทาชิ ที่ลาออกเมื่อทศวรรษที่ 70 ก็เป็นคนปีมะเมีย ทั้งหมดนี้แสดงว่า คนปีมะเมียถึงจะรู้ล่วงหน้าว่าอาจพ่าย แพ้หรือเพลี่ยงพล้ำ แต่ถ้าลงมือทําแล้วก็จะเดินหน้าสู่เป้าหมายอย่างกล้าหาญ นี่คือธาตุทระนงของคนปีมะเมีย

พวกเขาเป็นคนกระตือรือร้น เปิดกว้าง ชอบใช้ชีวิตแบบรุ่มรวย รายจ่ายจึงค่อนข้างมาก แต่พวกเขาได้รับการสนับสนุนค้ำจุนจากผู้อื่น จึงค่อนข้างมีโชค เงินทองไม่เคยขาดมือ ปัญหาคือถึงจะเปิดกว้าง บุกหน้า กระตือรือร้น แต่ขาดความอดทน ดังเช่นม้าแข่ง อย่างมากวิ่งได้แค่ 2-3 กม. หากร่างกายไม่อึดพอก็หมดเรี่ยวแรงได้ง่าย ในแง่นี้ จึงให้ความรู้สึกมักล้มเลิกกลางคัน ไม่ยืนหยัดอย่างเสมอต้นเสมอปลาย โชคก็เช่นเดียวกับนิสัย คงอยู่ไม่นาน มักลาภหายกลางคัน ปัญหาสําคัญที่สุดจึงอยู่ที่จะตระเตรียมและสร้างบุคลิกภาพที่บรรลุวุฒิภาวะอย่างไรในช่วงที่ดวงขึ้น เพื่อปูรากฐานที่มั่นคงให้กับวัยชราของตัวเอง

อาชีพของคนปีมะเมีย

นิสัยคึกคะนองรักอิสรเสรีและความดวงแข็งของคนปีมะเมีย อาจไม่ได้แสดงออกดังใจ เนื่องจากถูกจํากัดด้วยเวลาและระเบียบวินัย เพราะฉะนั้นคนปีมะเมียต้องพยายามเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเอง ทําสิ่งที่ตัวเองคิดจะทํา แม้ต้องเริ่มจากเล็กๆ ก็ตาม ขอให้ดูตัวอย่างผู้ประสบความสําเร็จ อย่างนายมัตสุชิตะ โคโนสุเกะ หรือนายฮอนดะ โซอิจิโร พวกเขาล้วนแต่ทําตามที่ตัวเองคิดหรือต้องการ หากคุณมีลูกปีมะเมียล่ะก็ ต้องอย่าพยายามบีบคั้นปิดกั้นพฤติกรรมหรือทัศนคติของลูกเด็ดขาด

ความรักของคนปีมะเมีย

คนปีมะเมียไม่ว่าชายหรือหญิงล้วนอบอุ่น จริงใจ ตรงไปตรงมา ชอบคือชอบ เกลียดคือเกลียด ร่าเริงเบิกบาน ก็เพราะรักเกลียดอย่างชัดเจนรุนแรงนี่เอง ผู้หญิงปีมะเมียส่วนใหญ่จึงแต่งงานเมื่ออายุมากแล้ว ที่แต่งงานตั้งแต่ยังสาวก็มีอยู่แต่ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้จักอดกลั้นควบคุมตัวเอง มิเช่นนั้น ชีวิตแต่งงานก็จะประสบภาวะวิกฤต หมายความว่า ถ้ามิใช่ฝ่ายหญิงควบคุมตัวเอง ก็ต้องเป็นฝ่ายชายตามใจฝ่ายหญิง ชีวิตแต่งงานจะได้ไม่ล้มเหลว ความรักอิสระและนิสัยดื้อรั้นของสาวปีมะเมีย เกิดผลบวกหรือผลลบกันแน่ อยู่ที่ดวงสมพงศ์กับอีกฝ่ายหรือไม่

นอกจากนี้ คนปีมะเมียไม่ว่าชายหรือหญิงยามร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่ทําอะไรจะทําเต็มที่ แต่พอร่างกายอ่อนแอทุกสิ่งก็แทบจะหยุดชะงัก ยิ่งถ้าเป็นเรื่องเซ็กส์จะอยากรู้อยากเห็นอย่างรุนแรง ถึงมิใช่ผู้เชี่ยวชาญ บางครั้งเพียงอยากรู้อยากลิ้มลองก็ถึงกับยอมมอบเรือนร่างให้ ส่วนจะได้ลิ้มรสความพึงใจหรือไม่ คงต้องรออายุมากขึ้น ที่กล่าวมานี้ ก็คือนิสัยและดวงโดยรวมของคนปีมะเมีย ต่อไปนี้จะขอแนะนําหนุ่มปีนักษัตรที่ดวงสมพงศ์กับสาวปีมะเมีย

ปีมะเมีย เนื้อคู่

สาวปีมะเมียคึกคะนองรักอิสระไม่แพ้ผู้ชาย บางคนมุ่งมั่นไขว่คว้ายิ่งกว่าผู้ชายเสียอีก เธอมีความสามารถสูง ไม่ชอบทํางานบ้าน เรื่องหุงข้าว เลี้ยงลูก คล้ายไม่ถนัด เธออาจจะรู้สึกว่า “อยู่อย่างอิสระตัวคนเดียวดีกว่าถูกครอบครัวผูกมัด” หนุ่มที่ดวงสมพงศ์กับเธอมาก จนเธอรู้สึกอยากจะแต่งงานด้วยจึงมีน้อยยิ่งนัก โดยสรุป ต้องเป็นชายหนุ่มที่ยินดีให้เธอใช้ชีวิตอย่างอิสรเสรี จึงจะอยู่กับเธอได้ตลอดรอดฝั่ง นี่คือเงื่อนไขสําหรับตัดสินว่าหนุ่มปีนักษัตรใดบ้างเหมาะที่จะเป็นคู่ครองของเธอ

หนุ่มปีมะเมีย

องค์ประกอบม้าคู่ จะเป็นสามีภรรยาที่ค่อนข้างมีสติ “เธอคือเธอ ฉันคือฉัน” เส้นแบ่งชัดเจน เพราะต่างเข้าใจนิสัยใจคอของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างถ่องแท้ ความรักที่มีต่อกันจึงไม่เฉยชาดังภาพที่เห็น แต่ชีวิตครอบครัวมีแนวโน้มคล้ายสมัยยังเป็นแค่คนรัก สามีภรรยาผ่านวันเวลาอันสวยสดงดงาม ต่างเลี่ยงความเหนื่อยยากตรากตรําที่ต้องง่วนกับงานบ้านและการเลี้ยงลูก แต่ในอีกแง่หนึ่ง ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการจับคู่ในลักษณะนี้ค่อนข้างจะขาดความอบอุ่นของครอบครัว ผู้หญิงปีมะเมียจึงต้องพยายามหัดทําตัวให้อ่อนโยน และรู้จักสร้างบรรยากาศ เช่น จัดไม้ดอกประดับตามฤดูกาล รู้จักเปลี่ยนสีสันม่านหน้าต่าง ฯลฯ บ้าง

หนุ่มปีวอก

จุดอ่อนสําคัญของคนปีวอกคือ ถึงจะมีความสามารถเหนือธรรมดา แต่มักพอใจกับความสําเร็จเล็กๆ หมายความว่า ไม่มองการณ์ไกล เห็นแก่ผลประโยชน์เฉพาะหน้า มักเหนื่อยยากตรากตรํากับเรื่องเล็ก จิตใจไม่สงบ ส่วนนิสัยร่าเริงคึกคะนองรักอิสระของเธอทดแทนข้อด้อยของคนปีวอกดังกล่าวได้ คนปีวอกปรับตัวคล้อยตามเก่ง เมื่อได้พบคนอย่างเธอ ก็จะได้รับผลสะเทือนจากเธอ กระทั่งสามารถนําศักยภาพในตัวออกมาใช้อย่างเต็มที่

หนุ่มปีเถาะ

คนปีเถาะไม่ว่าทําอะไร มักพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง เพราะฉะนั้นถึงเธอจะทําอะไรตามใจตัวเอง เชื่อว่าเขาคงไม่บ่นโทษตําหนิเธอ แต่ถ้าเธอทําจนเกินไป เขาก็จะจากเธอไปโดยไม่ร่ำลา เธอจึงควรหัดควบคุมตัวเองไว้บ้าง

สาวปีมะเมียควรเลือกหนุ่มปีนักษัตรใดเป็นคู่ขา

บางครั้งคนเราไม่เหมาะที่จะเป็นคู่ครองกัน แต่ก็เป็นคู่ขากันได้ ซึ่ง ก็ถือว่าชาติก่อนทําบุญมาด้วยกันมากพอสมควรแล้ว นิสัยเปิดกว้างไร้เดียงสาของเธอ จะทําให้เกิดผลบวก ซึ่งช่วยให้เธอมีชายหนุ่มมากมายเหมาะที่จะเป็นคู่ขา เธอเป็นคนร่าเริงเปิดเผยไม่ยิ่งหย่อนกว่าผู้ชาย อีกฝ่ายคบกับเธอจึงแทบไม่รู้สึกว่าเธอคือเพื่อนต่างเพศ พูดในแง่นี้ก็คือการคบกันแบบตื่นแต่กว้าง แต่เธอคล้ายชอบรับนัดตามสะดวก ซึ่งเป็นเรื่องควรระวังให้มาก ยิ่งกว่านั้นรูปแบบการนัดพบก็แตกต่างจากคู่รักทั่วไป เวลาดูหนังไม่ดูหนังรัก กลับชอบดูหนังบู๊ อาจถึงกับไม่ดูหนัง แต่จะดูบอล ไม่ไปเที่ยวตามสวนสาธารณะ กลับจะไปปีนเขา นิสัยที่เปิดกว้างทำนองนี้ ทำให้เธอยิ่งดูร่าเริงน่ารัก อีกฝ่ายย่อมจะประทับใจในตัวเธอ อย่างไรก็ตามต้องดูด้วยว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนอย่างไร

มองในแง่นี้ คู่ขาที่ช่วยให้เธอรู้สึกปีติหรรษาได้นั้น อันดับแรกคือ หนุ่มปีชวดที่เอาใจเก่ง ยินดีเที่ยวเป็นเพื่อนเธอทุกหนแห่ง รองลงมาคือ หนุ่มปีจอที่พอรักเธอเข้าแล้ว ก็จิตหนึ่งใจเดียวเฝ้าคิดถึงแต่เธอ สุดท้ายคือ หนุ่มปีมะเส็งที่รู้จักยืดหยุ่น มีวิธีคบเพื่อนแตกต่างกันไปแล้วแต่เหตุการณ์ และมีความอดทนเป็นเยี่ยมในการตามตื้อเธอ ฯลฯ แม้ว่าการใช้ชีวิตร่วมกันจุดอ่อนของทั้งสองฝ่ายจะเผยให้เห็นจนหมดสิ้น แต่ถ้าเป็นแค่คู่ขาชั่วคราวก็เสพสุขกับวันเวลาที่สวยสดงดงามได้

สาวปีมะเมียไม่ควรเลือกหนุ่มปีนักษัตรใดเป็นคู่ครอง

หนุ่มที่ดวงสมพงศ์กับเธอมีอยู่ไม่น้อยขึ้นกับตัวเธอเองเป็นสําคัญ แต่ถ้าพูดถึงหนุ่มที่ดวงไม่สมพงศ์กับเธอเลย อันดับแรกก็คือ หนุ่มปีฉลู ซึ่งเธอกับเขา ไม่เพียงแตกต่างกันมากในด้านทัศนคติและพฤติกรรมเท่านั้น จังหวะชีวิตพื้นฐานก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ก่อนอื่นที่สุดคือ เธอมองหนุ่มปีฉลูไม่ขึ้น เธอรู้สึกว่าหนุ่มปีฉลูกิริยาท่าทางเชื่องช้า เป็นคนเข้าใจลําบาก บางครั้งก็มุทะลุบ้าบิ่น รูปแบบการดําเนินชีวิตน่าเบื่อ หาความสุขไม่ได้ เพราะจังหวะชีวิตพื้นฐานของเธอกับเขาแตกต่างกัน ซึ่งจะหาคําอธิบายที่เหมาะสมกว่านี้ไม่ได้อีก เพราะฉะนั้นการหลงรักหรือการแต่งงานกับหนุ่มปีฉลู หากมิใช่เธอยอมเป็นฝ่ายปรับตัวเข้ากับเขา ก็ไม่มีทางรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขาให้ยั่งยืน ถ้าคิดจะให้อีกฝ่ายปรับตัวเข้าหาเธอ ขอบอกตามตรงว่า ต่อให้เธอใช้รถลากก็ไม่มีทางลากให้เขาขยับเขยื้อนได้ มีแต่จะเหนื่อยเปล่า

ที่มา หนังสือ 12 นักษัตรนำโชค